Buscar

Кредит-овърдрафт от Тексим Банк

Във всички офиси на Easy Pay се предлага кандидатстване за кредит-овърдрафт от Тексим Банк. Максималната сума, която можете да получите е 2000 лв. Месечната лихва комисионна за 2000 лв. кредит е 40 лв., като годишният лихвен процент е 12% и е формира от базовия лихвен процент на банката плюс договорната надбавка. Какво представлява кредитът-овърдрафт? Овърдрафтът е кредит, при който плащате лихва само върху използваната част от кредита, при положение, че не сте го изразходвали целия. Можете също да ползвате наличният кредитен лимит многократно само срещу минимално месечно заплащане. Ако върнете част от сумата плюс лихвата и таксата за месечно обслужване въпросната сума става отново налична за последващо теглене. Условията, на които трябва да отговарята за да получите кредит-овърдрвафт от Тексим Банк са следните:
Трябва да сте на възраст между 21 и 67 години, да имате доходи от безсрочен трудов договор и да не сте допускали просрочия към други банки и финансови институции. Поръчители не се изискват.
Плаща се еднократна такса за кандидатстване от 7 лв., която не се връща при отказ. Месечната комисионна е в размер на 1% от отпуснатата сума по кредита. Срокът на кредита е за една година с автоматично подновяване всяка година. Ако ви бъде отпуснат кредит в размер на 500 лв. общо дължимата сума ще бъде 627 лв., т.е. сумата плюс 12 %.  Кандидатстването става с лична карта във който и да било офис на Easy Pay ( офиси на Easy Pay има в магазините Пикадили, Office One и много други), заплащате таксата от 7 лв., и ще получите отговор с SMS или на гишето на Easy Pay до 1 час. Там ще ви предоставят договор, който трябва да подпишете и ще можете да използвате колкото и когато пожелаете от одобрения лимит. Кредитът-овърдрафт от Тексим банк не е подходящ за лица с лоша кредитна история.

0 коментара:

¿Te animas a decir algo?

 
Пари на заем-справки за заеми | Copyright © 2011 Diseñado por: compartidisimo | Con la tecnología de: Blogger