Buscar

Потребителски кредит от пощенска банка

Потребителски кредит с 5 години фиксирана лихва можете да получите от Пощенска банка.  Срокът на от пусканият кредит е от 6 до 60 месеца и съответен размер от 500 до 20 000 лв. Фиксираният годишен лихвен процент при превод на заплатата в Пощенска банка е в размер на 12.95% годишно, а без превод на заплатата е 14.95% годишно.
 Предимствата на този кредит са това, че размерът на месечните вноски е фиксиран, както и годишният лихвен процент. Кандидатстването е с лична карта, но уточняват че си запазва правото да поискат допълнителни документи, както и съкредитоискатели или поръчители.
При отпуснат кредит от 12 000 лв за срок от 60 месеца примерно, ГПР е в размер на 18.52% с фиксирана лихва за целият срок тот 14.95%.
Общо дължимата сума е в размер на 17 713.86 лв с погасителна месечна вноска в размер на 285, 16 лв. За този кредит Пощенска банка предлага и опция "Флекси", което означава че клиентът може да пропусне една месечна вноска годишно, както и намали действителният размер на вноските си с 50% за срок от 6 месеца годишно.
Недостатъците са следните: Естествено необходимо е да имате  постоянен трудов договор с осигуровки най-малко върху средна заплата. Към този кредит има доста допълнителни оскъпявания. Такса за разглеждане на документи 40 лв, такса за отпускане на кредит в размер на 1.5% от исканата сума платима еднократно, комисионна за клиентско обслужване в размер на 1.95 % платима еднократно, месечна такса в размер на 2.50 лв за обслужване на разплащателната сметка и такса в размер на 1% от главницата при предсрочно погасяване на кредита.

0 коментара:

¿Te animas a decir algo?

 
Пари на заем-справки за заеми | Copyright © 2011 Diseñado por: compartidisimo | Con la tecnología de: Blogger