Buscar

Обединяване на всички заеми в един

Ако имате да погасявате няколко кредита Societe Generale Експресбанк предлагат удобно решение на въпроса. Предлагат Кредит Компакт, ползата от който е да обедините всички свои задължения в един с цел намаляване на месечната вноска, намаляване на месечните разходи за обслужване по кредитите ви, по-малка лихва и плащане на вноските в една банка.

Максималната отпускана сума е до 50 000 лв. за срок до 10 години. Не се изисква такса за кандидатстване. Предлагат и промоционални лихвени условия за периода от 22.07.2013 г. до 15. 09.2013 г., като лихвите са, както следват са 9.95% за срок на изплащане до 7 години и 10.25% за кредити със срок на изплащане от 7 до 10 години.

За кредит с общ размер 10 000 лв за срок от 7 години ГПР е 11.72% с променлива годишна лихва 9.95% и общо дължима сума 14 332.86 лв. с месечна вноска от 165.75 лв. Таксата за усвояване е 259 лв.

При кредит с общ размер от 10 000  лв. за срок от 10 години ГПР е 11.79% с променлива годишна лихва от 10.25%, месечна вноска 133.54 лв. и общо дължима сума 16 498.43 лв. Таксата за усвояване е също 259 лв.

Естествено за да ви опуснат този кредит е необходимо да отговаряте на условията на банката т.е. да работите на трудов договор, да имате регулярна работна заплата и кредитите ви да са обслужвани редовно.

0 коментара:

¿Te animas a decir algo?

 
Пари на заем-справки за заеми | Copyright © 2011 Diseñado por: compartidisimo | Con la tecnología de: Blogger