Buscar

Кредити от Credi Yes.

Сравнително от скоро в кредитния бранш се появи небанковата финансова институция CrediYe$. Те предлагат средни и малки кредити, потребителски кредити, кредити за пенсионери, ипотечни кредити, парични преводи и застраховки.

За потребителски кредит сумите варират от 150 до 3000лв., като срокът за връщане е от 2 месеца до 1 година. Необходимо е да имате постоянен месечен доход. Лихвите са фиксирани и нямат такси за кандидатстване. За връщане предлагат избор от седмични, двуседмични или месечни вноски. Отпуснатите суми се усвояват в техния офис.

Пенсионерските кредити са в рамките от 150 до 1500лв., за срок от 4 месеца до 1 година. За да ви отпуснат пенсионерски кредит няма значение дали сте пенсиониран по възраст или по болест. Кредитът се връща на месечни вноски и е с фиксирана лихва за целия период.

Ипотечни кредити предоставят също, ако имате постоянен доход, като от вас ще искат обезпечаване с недвижим имот.
Отпусканите суми варират от 2000 до 100 000лв., за срок от 6 месеца до 3 години. Погасителните вноски се плащат седмично, двуседмично или месечно. Сумата се усвоява в офисът им.

При тях можете също да застраховате домът или колата си, предлагат и здравни застраховки. Не са преки застрахователи, а работят на партньорски начала с почти всички застрахователни компании.


0 коментара:

¿Te animas a decir algo?

 
Пари на заем-справки за заеми | Copyright © 2011 Diseñado por: compartidisimo | Con la tecnología de: Blogger